Tirsdag 22 september 2020
الكاتب: Kommunikationsudvalget .
تاريخ النشر: 05-01-17 kl. 15:38
آخر تحديث 29-02-20 kl. 13:14
       
MKC´s byggeprojekt - løbende statusopdatering

Følg med i udviklingen omkring etablering af et nyt kulturcenter på Djursvang 4. Siden opdateres løbende når der sker væsentlige ændringer i projektet.

MKC´s byggeprojekt - løbende statusopdatering.
Status pr. februar 2020.


Siden seneste opdatering er der sket følgende:
- Alle ud- og indvendige døre og vinduer i hovedbygningen er monteret.
- Toiletter og handicaptoiletter, baderum, janaza- & wudu-rum er nu klar til brug.
- Nyt lydsystem er monteret. 
- Udendørs kamera-overvågning er etableret.
- Al belysning – inde som ud er færdigt. 
- Den nye første sal er nu klar. 
- ABA- og varslingsanlæg er færdigmonteret. Vi afventer inspektion fra brandmyndighederne.Igangværende opgaver:

- Køkkenloft er ved at blive sat op
- Køkkeninventarer skal monteres, så snart køkkenloftet er færdigt..
- Gips-arbejdet er i gang – dog desværre forsinket pga. forskellige forhold.
- Klargøring til kommunens og brandmyndighedernes inspektion (ABA- og varslingsanlæg).
- …… og en masse andre små-projekter
😉.
Kommende opgaver:
Hovedbygningen er stort set ved at være færdigt, hvorefter fokus vil være på tilbygningen (den som i dag bruges som bederum). Der skal vi i den kommende tid:
- isolere tilbygningen, så den får samme udtryk / facade som hovedbygningen. 
- udskifte vinduer.
- etablere 5 undervisningsrum.
- montere ny træ-trappe.
- etablering af fortov rundt om bygningen.

Så arbejdet er fortsat i fuld gang - Alhamdulillah. 
Hvis du ikke har nået det endnu, så hop på vognen nu. 
 
Lad os hjælpes med at fuldende
Vestegnens nye muslimske kulturcenter.... Vi gentager opfordringen:    
- Kom og vær med.  
- Donér hvad du kan – når du kan. 
- Vi tager imod private lån (rentefrit)

Donationer modtages på følgende måder:

- MobilePay nr. 86321
- Nordea: 2277 - 62 75 50 69 21
- Personligt fremmøde i MKC. Spred budskabet, så flere får mulighed for at bidrage til projektet.


Kommunikationsudvalget 

_____________________________________________________

MKC´s byggeprojekt - løbende statusopdatering
Status pr. april 2019

Siden seneste opdatering er der sket følgende:

- Det store hoveddørsparti er nu monteret.

- Toiletter, handicaptoiletter, baderum, janaza/afvaskningsrum & wudu-rum er nu etableret og gjort klar til flisebelægning samt den sidste VVS-montering af toiletskåle, håndvaske og armaturer.

- Der er trukket nye el kabler til hele bygningen, herunder kabler til nye højtalere, internet samt udendørs kamera-overvågning. Der er klargjort til udendørs belysning rundt om hele bygningen.

- Der er nu kommet det første gulv-lag på 1. salen. Det bliver snarest belagt med det endelige gulv i hhv. linoleum og tæpper.


- Den nye kloak langs bygningens bagside er nu på plads. 

- 22 stk. ovenlysvinder er monteret. Alle 22 vinduer er med automatisk åben/luk funktion.

- Stort set alle indvendige vægge er nu etableret og eksisterende ydervægge er beklædt med gipsplader indvendigt.


Igangværende opgaver:
- ABA og varslingsanlæg er ved at blive færdigmonteret.
- Etagedæk er nu helt færdigt og klar til at de to nye trapper bliver monteret.
- Fliser på gangarealer og badfaciliteter.


Kommende opgaver:

- Det endelige gulv på 1. salt skal monteres.
- Loftbeklædning er bestilt og igangsætte snarest muligt.
- Der er ved at blive bestilt indvendige døre.

Så arbejdet er fortsat i fuld gang - Alhamdulillah. Hvis du ikke har nået det endnu, så hop på vognen nu - lad os hjælpes med at fuldende Allah´s hjem på Vestegnen.... 

Vi gentager opfordringen:    
- Kom og vær med til at bygge moskeen færdig.  
- Donér hvad du kan – når du kan. 
- Vi tager imod rente-frie lån.
- Vi bestræber os på at byggeriet skal fortsætte indtil projektet er gennemført – det forudsætter alles opbakning, så vi ikke går i stå undervejs pga. økonomi. 

          ***   Må Allah (swt) være med os, så vi lykkes med projektet   ***

Donationer modtages på følgende måder:
- MobilePay nr. 86321
- Nordea: 2277 - 62 75 50 69 21
- Personligt fremmøde i MKC. 


Spred budskabet, så flere får mulighed for at bidrage til projektet.


Kommunikationsudvalget 
_____________________________________________________

MKC´s byggeprojekt - løbende statusopdatering

Status pr. oktober 2018

Siden seneste opdatering er der sket følgende:

- Vinduer og døre er nu monteret. Vi mangler kun hoveddøren, som afventer at nogle store materialer køres ind først.

- Der er opsat 30 cm udvendig isolering rundt om hele bygningen. Det bliver nu pudset op inden vinteren sætter ind.

- Der er etableret vægge til toiletter, handicaptoiletter, baderum, janaza/afvaskningsrum & wudu-rum.

- Der er trukket nye el kabler til hele bygningen.

- Der er klargjort kabler m.m. til kamera-overvågning af bygningen.

- Der er klargjort til udendørs belysning rundt om hele bygningen.


Igangværende opgaver:
- ABA og varslingsanlæg er ved at blive monteret.

- Der er indkøbt højtalere og komplet lydsystem, som skal installeres i loftet i hele bygningen. Kabler trækkes nu, inden det nye gipsloft bliver sat op.

- Der graves op langs bygningens bagside til den nye kloak.  


Kommende opgaver:
- Der skal monteres gulv på 1. salen. Vi er i dialog med leverandøren.

- Ovenlysvinder - 22 stk - forventes leveret primo november, hvorefter de monteres. Alle 22 vinduer er med automatisk åben/luk funktion.

- Etagedæk er etableret, og der gøres nu klar til at montere de to trapper der fører op til den nye 1. sal.

- Der er ved at blive bestilt indvendige døre og vinuduer.

Så arbejdet er fortsat i fuld gang - alhamdulillah. Hjælp os med at gøre fuldende projektet.... 


Se her billeder fra byggeriet


Spred budskabet, så flere får mulighed for at bidrage til projektet.


Kommunikationsudvalget
 
_____________________________________________________

MKC´s byggeprojekt - løbende statusopdatering
Status pr. august 2018

Så er både Ramadan og sommerferien vel overstået og vi har igen taget fat i byggeriet.

Siden seneste opdatering er der sket følgende:
- De store vinduespartier og døre er monteret på hovedsiden, og er godt igang på bygningens bagside.
- Etagedæk er etableret, så vi nu har en 1. sal i ca. halvdelen af byggeriet. 

Vi forsætter med fuld fart og hvis økonimien tillader det, så fortsætter vi indtil sidste sten er lagt, inshaAllah.

Se her en 
video om byggeriet.


Vi gentager opfordringen:   
- Kom og vær med til at bygge moskeen færdig. 
- Giv hvad du kan – når du kan.
- Vi bestræber os på at byggeriet skal fortsætte indtil projektet er gennemført – det forudsætter alles opbakning, så vi ikke går i stå undervejs pga. økonomi.

          ***   Må Allah (swt) være med os, så vi lykkes med projektet   ***


Spred budskabet, så flere får mulighed for at bidrage til projektet.


Kommunikationsudvalget
 
_____________________________________________________

MKC´s byggeprojekt - løbende statusopdatering
Status pr. juni 2018

Vi har skruet ned for tempoet her under Ramadan, bl.a. fordi vi jo bruger en del af bygningen til bøn osv. 
Siden april-opdateringen er der sket følgende:
- Montering af vinduer er igang.
- Montere etagedæk er igang og forventes færdigt inden Eid. 

Vi forsætter igen med fuld fart efter Ramadan indtil vi går på sommerferie. Derefter er planen, at vi starter op igen og fortsætter indtil vi bliver færdige, inshaAllah.

Vi gentager opfordringen:    

- Kom og vær med til at bygge moskeen færdig. 
- Giv hvad du kan – når du kan.
- Vi bestræber os på at byggeriet skal fortsætte indtil projektet er gennemført – det forudsætter alles opbakning, så vi ikke går i stå undervejs pga. økonomi.

Se her en 
video om byggeriet.

          ***   Må Allah (swt) være med os, så vi lykkes med projektet   ***

Donationer modtages på følgende måder:
- MobilePay nr. 86321
- Nordea: 2277 - 62 75 50 69 21
- Personligt fremmøde i MKC.


Spred budskabet, så flere får mulighed for at bidrage til projektet.


Kommunikationsudvalget
 
_____________________________________________________


MKC´s byggeprojekt - løbende statusopdatering
Status pr. april 2018

Hermed en opdateret status på byggeriets fase 1, som består af moské-delen samt øvrige faciliteter i stue-arealet, så det står klar til brug.

Følgende arbejder er nu gennemført:
- Generel oprydning i hele bygningen.
- Opgravning af beton i garagebygningen i 40 centimeters dybde.
- Bortkørsel af overskudsbeton.
- Etablering af indvendig kloak.
- Samtlige vandrør i den nye bygning er ført under jorden.
- Isolering af gulv, herunder radonspærrer.
- Gulvvarme i hele bygningen.
- Betonfundamenter til at bære den indskudte første sal.
- Støbning af nyt gulv
- Valg og bestilling af nye vinduer og døre.
- Valg og bestilling af etagedæk.
- Garagedøre er muret til og gjort klar til vinduer.
- Forreste Mihrab-væg er etableret.
- Varmtvandsanlæg er installeret og godkendt af kommunen.

Følgende er igang eller skal igang i den kommende tid:
- Montering af vinduer (juni).
- Udvendig kloak (juni).
- Montere etagedæk (juni)
- Elektricitet, herunder etablering af ABA og AVA-anlæg (april - juli)
- Bad og toiletter (aug-okt.)
- Ud- og indvendig isolering af hele bygningen (juli-okt.).
- Isolering af tag
- Montering af ovenlysvinduer med automatisk opluk.
- Maling af stue-arealet
- Gulvtæppe i moské-delen.

NB! Måned angivet i parentes er en forventet tidshorisont baseret på leverandørernes leveringsvilkår.

Vi gentager opfordringen:
   
- Kom og vær med til at bygge moskeen færdig. 
- Giv hvad du kan – når du kan.
- Vi bestræber os på at byggeriet skal fortsætte indtil projektet er gennemført – det forudsætter alles opbakning, så vi ikke går i stå undervejs pga. økonomi.

Se her en 
video om byggeriet.

          ***   Må Allah (swt) være med os, så vi lykkes med projektet   ***

Donationer modtages på følgende måder:
- MobilePay nr. 86321
- Nordea: 2277 - 62 75 50 69 21
- Personligt fremmøde i MKC.


Spred budskabet, så flere får mulighed for at bidrage til projektet.


Kommunikationsudvalget
 
_____________________________________________________


 

 

MKC´s byggeprojekt - løbende statusopdatering

Status pr. februar 2018

 

Vi har nu været i gang i ca. fire måneder og fremdriften er meget tilfredsstillende, alhamdulillah. Følgende er nu gennemført:

De nødvendige vandrør er nu ført under jorden og gulvvarmen er på plads i hele arealet. Derudover er der etableret 22 fundamenter til at bære den nye etage der bliver sat ind. Inden det nye gulv kom på, blev der også etableret et helt nyt kloaksystem der lever op til gældende krav til en bygning som vores.  

I januar blev det nye gulv støbt i den forreste halvdel af bygningen, og den sidste halvdel er klar til at blive støbt, vi afventer blot, at vi er helt over minusgraderne da det har betydning for betonen.

De sidste detaljer er ved at blive aftalt vedr. første salen, som i øvrigt bliver bygget op i stål og beklædt med træ. Når stålkonstruktionen er færdigproduceret på leverandørens fabrik, vil leverandørens montører bruge ca. 2 uger på at montere den i MKC. Det forventer vi skal ske inden Ramadan månedens begyndelse.

Vi er nu ved at opmure de store garagedøre, så der i hver åbning kan være to store dør/vinduespartier der måler 1,2 meter i bredden og 4,6 meter i højden. Alle vinduer bliver i 3-lags energi glas, så vi lever op til 2020-reglerne.

I den forreste del af bygningen - som nu har fået nyt gulv - er vi gået i gang med at bygge moskéens forreste væg. Væggen bliver etableret således, at den følger qibla / bede-retningen.

Herunder en håndfuld stemningsbilleder:
Byggeriet er nu i fuld gang, og det kan også mærkes på økonomien. Som bekendt, valgte vi at påbegynde fase 1 af byggeriet, selvom vi ikke havde indsamlet midler til hele projektet. Derfor fortsætter indsamlingen parallelt med at byggeriet pågår.

Vi gentager opfordringen:   
- Kom og vær med til at bygge moskeen færdig. 
- Giv hvad du kan – når du kan.
- Vi bestræber os på at byggeriet skal fortsætte indtil projektet er gennemført – det forudsætter alles opbakning, så vi ikke går i stå undervejs pga. økonomi.

 

 

             ***   Må Allah (swt) være med os, så vi lykkes med projektet   ***

Donationer modtages på følgende måder:
- MobilePay nr. 86321
- Nordea: 2277 - 62 75 50 69 21
- Personligt fremmøde i MKC.


Spred budskabet, så flere får mulighed for at bidrage til projektet.


Kommunikationsudvalget
 _____________________________________________________

MKC´s byggeprojekt - løbende statusopdatering
Status pr. november 2017

Arbejdet er nu i gang...

Første spadestik blev taget medio oktober efter endelig godkendelse af opstart fra kommunen. Vores fokus er som tidligere nævnt på fase 1, som indeholder følgende:

- Nyt gulv i hele 
stueetage med isolering og gulvvarme.
- Etablering af etage-adskillelse, så vi får en ekstra etage på en stor del af arealet.
- Etablering af varmtvandsanlæg
- Alle toilet- & badfaciliteter i stueetagen
- Føring af el-hovedkabler til hele bygningen.
- Installering af el  i stueetage.
- Etablering af nyt kloaksystem.
- Føring af nye hovedvandrør under jorden.
- Lukning af de store garagedøre med store vinduespartier.
- Isolering af alle vægge ind- og udvendigt, (inkl. tilbygningen som i dag bruges som moské om vinteren).
- Isolering af hele taget og montering af 24 ovenlysvinduer med automatisk åbning/lukning.
- Etablering af trapper til første sal.
- Opsætning af alle døre i stueetage.
- Opsætning af glas-værn på balkonen på første sal (med udkig over det store moské-areal)
- Maling af stueetage
 

Opfordring herfra – det er nu det gælder:   
- Kom og vær med til at bygge moskeen. 
-
Giv hvad du kan – når du kan.
- Vi bestræber os på at byggeriet skal fortsætte indtil projektet er gennemført – det forudsætter alles opbakning, så vi ikke går i stå undervejs pga. økonomi.

             ***   Må Allah (swt) være med os, så vi lykkes med projektet   ***

Donationer modtages på følgende måder:
- MobilePay nr. 86321
- Overførsel til Fælleskassen: 8411 - 4113912
- Personligt fremmøde i MKC.


Spred budskabet, så flere får mulighed for at bidrage til projektet.


Kommunikationsudvalget
 
_____________________________________________________


MKC´s byggeprojekt - løbende statusopdatering

 

 

 

Status pr. juli 2017
Indsamlingskampagnen fra 2015 er nu genoptaget.

Søndag d. 4. juni 2017 annoncerede vi genoptagelsen af den store indsamlingskampagne vi havde igangsat i ramadan 2015.

Kort om indsamlingskampagnen: 

- Projektet inkl. alle arealer består af 4.000 m2.
- Et færdigt projekt er estimeret til 12 mio. kr.
- Det svarer til 3.000 kr. pr m2
- Man kan købe / finansiere én m2 for 3.000 kr.
- Vi solgte lidt over 529 m2 i 2015 da kampagnen startede.
- Beløb/bidrag kan afdrages over en flere måneder.

 

Opfordring herfra – det er nu det gælder:   
- Kom og vær med til at bygge moskeen. 
-
Giv hvad du kan – når du kan.
-
Vi starter de indledende arbejder umiddelbart efter sommerferien.
- Vi bestræber os på at byggeriet skal fortsætte indtil projektet er gennemført – det forudsætter alles opbakning, så vi ikke går i stå undervejs pga. økonomi.
-
Se her en 3D video af det godkendte projekt  

             ***   Må Allah (swt) være med os, så vi lykkes med projektet   ***

Donationer modtages på følgende måder:
- MobilePay nr. 86321
- Nordea: 2277 - 62 75 50 69 21
- Personligt fremmøde i MKC.


Spred budskabet, så flere får mulighed for at bidrage til projektet.


Kommunikationsudvalget
 
_____________________________________________________

Status pr. maj 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Det blev annonceret på Generalforsamlingen d. 14. maj 2017, at MKC nu endelig har opnået byggetilladelse til det ansøgte byggeprojekt – langt om længe, alhamdulillah.
Som tidligere nævnt er projektet tilpasset af flere omgange for at leve op til den ændrede lokalplan for området og i særdelshed for MKC´s matrikel, bl.a. den reducerede byggeprocent på 40%.

Kort beskrevet består projektet af en stueetage med bederum i ca. halvdelen af garagens areal som den er i dag. Bederummet vil blive delt efter behov med flytbare vægge, så søstrene får en særskilt sektion på samme etage. Den anden halvdel af garageområdet går til indgangsparti, trappeområde, toilet- & badfaciliteter. Alt dette udgør etape 1 i projktet.

Etape 2 bliver etablering af første-salen med et areal på ca. halv størrelse af stuearealet og med åben balkon udover bederummet. Her vil der være et stort køkken, møde/konferencerum og et stort åbent areal, som kan anvendes til bederum under f.eks. Ramadan og Eid. Ellers er området også tiltænkt som selskabslokale, så MKC på den måde kan finansiere sine driftsudgifter af den kommende bygning.

De godkendte plantegninger og en 3D film af projektet blev vist på GF´en. 3D filmen er ved at blive tilpasset, og herefter vil den endelige version blive offentliggjort her på hjemmesiden sammen med plantegningerne. 


Donationer
Vi drøftede planen for indsamling af donationer og der var flere bud på fremgangsmåden. Bl.a. at man fastsætter et beløb, som alle medlemmer afdrager på løbende over byggeperioden som pt. påregnes at være 12-18 måneder. Forslag til beløbet var kr. 5.000 for pensionister og 10.000 (evt. mere) for øvrige medlemmer.
Vi vender tilbage med mere info, når idéerne er blevet behandlet. Vi forventer dog at indkalde til en workshop med interesserede medlemmer, så dette emne kan blive behandlet grundigt.
MKC har i al sin eksistenstid modtaget gæster som besøgte os for at samle ind til deres moské-projekter. Dem har vi kontakt med, og aftalen har hele tiden været, at når MKC stod med en byggetilladelse i hånden, så var det vores tur til at besøge dem for at samle ind i deres respeketive foreninger og moskéer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donationer modtages på følgende måder:
- MobilePay nr. 86321
- Nordea: 2277 - 62 75 50 69 21
- Personligt fremmøde i MKC. 
 

Spred budskabet, så flere får mulighed for at bidrage til projektet.

Kommunikationsudvalget 
_____________________________________________________

MKC´s byggeprojekt - løbende statusopdatering
Status pr. marts 2017


Ansøgning om byggetilladelse er gensendt til Albertslund kommune.

MKC har gennemført de justeringer, som kommunen forlangte, og vi håber og tror, at vi nu er ved at være i mål. Vi afventer nu kommunens endelig svar på det fremsendte projekt.

Donationer modtages på følgende måder:
- MobilePay nr. 86321
- Nordea: 2277 - 62 75 50 69 21
- Personligt fremmøde i MKC. 
 

Spred budskabet, så flere får mulighed for at bidrage til projektet.

Kommunikationsudvalget 
_____________________________________________________

MKC´s byggeprojekt - løbende statusopdatering

Status pr. januar 2017

Ansøgning om byggetilladelse er fortsat under behandling i Albertslund kommune. 

Kommunen har igen bedt om yderligere materiale og en enkel justering af byggetegningerne. Samtidigt har kommunen oplyst os om, at vi nu er meget tæt på, og at man i kommunens forvaltning er påbegyndt udarbejdelsen af selve byggetilladelsen.

Donationer modtages på følgende måder:
- MobilePay nr. 86321
- Nordea: 2277 - 62 75 50 69 21
- Personligt fremmøde i MKC.


Spred budskabet, så flere får mulighed for at bidrage til projektet.

Kommunikationsudvalget 
_____________________________________________________

MKC´s byggeprojekt - løbende statusopdatering
Status pr. november 2016


Ansøgning om byggetilladelse er fortsat til behandling i Albertslund kommune, som har udbedt sig yderligere materiale.

Kommunen har bedt os om at revidere brandrapporten samt plan over P-området. Dette er ved at ske og forventes indsendt til kommunen i uge 45.

Donationer modtages på følgende måder:
- MobilePay nr. 86321
- Nordea: 2277 - 62 75 50 69 21
- Personligt fremmøde i MKC. 
 


Spred budskabet, så flere får mulighed for at bidrage til projektet.

Kommunikationsudvalget 
_____________________________________________________

MKC´s byggeprojekt - løbende statusopdatering
Status pr. august 2016

Vi er nu nået så langt, at projektet er tegnet færdigt og de sidste justeringer er gennemført. Vi har nu indsendt al materialet til Albertslund Kommune og ansøgt om en byggetilladelse til at påbegynde etape 1 af byggeriet. 

Indhold i etape 1 og 2 (udklip fra tidligere statusopdatering:
Etape 1 består af etage-adskillelse, så hele bygningen deles op i to etager. I etape 1 vil vi udelukkende have fokus på stue-etagen, som vil indeholde bedested samt badfaciliteter.

I etape 2 vil vi fokusere på indretningen af 1. sal. Der er ikke sat dato på denne etape, men vi vurderer det løbende under hensynstagen til økonomien samt fremdriften på etape 1, som er den vigtigste for os.

Donationer modtages på følgende måder:
- MobilePay nr. 86321
- Nordea: 2277 - 62 75 50 69 21
- Personligt fremmøde i MKC.


Spred budskabet, så flere får mulighed for at bidrage til projektet.
Kommunikationsudvalget 
_____________________________________________________

MKC´s byggeprojekt - løbende statusopdatering
Status pr. juni 2016

Arkitekttegningerne har været al for længe undervejs, hvilket skyldes flere faktorer. Situationen er nu, at vi har stoppet samarbejdet med den tidligere arkitekt og ingeniør på projektet og hyret et andet hold arkitekt/ingeniør til at færdiggøre arbejdet hurtigst muligt. 


Projektet er ændret således, at det ikke længere indeholder en kælder til badfaciliteter. Dette er flyttet op på stue-etagen og det er gjort af to væsentlige årsager:
- de seneste beregninger bestyrelsen er blevet forelagt viser en betydelig meromkostning ved at etablere en kælder end først antaget.

- nedgravning og derefter etablering af kælder vil forsinke hele projektet i nævneværdig grad.

Med disse ændringer er det nu lykkedes os at gøre arkitekttegningerne klar. Vi er derfor i gang med at lægge sidste hånd på ansøgning om byggetilladelse til Albertslund Kommune med anmodning om opstart af projektet.

Så snart byggetilladelsen er i hus, vil vi påbegynde etape 1 af projektet. Denne etape består af etage-adskillelse, så hele bygningen deles op i to etager. I etape 1 vil vi udelukkende have fokus på stue etagen, som vil indeholde bedested samt badfaciliteter.

I etape 2 vil vi fokusere på indretningen af 1. sal. Der er ikke sat dato på denne etape, men vi vurderer det løbende under hensynstagen til økonomien samt fremdriften på etape 1, som er den vigtigste for os.

Status på indsamlingskampagnen:
Der er nu købt lidt over 500 kvm., svarende til ca. kr. 1.500.000. Vi takker alle for opbakningen og må Allah (swt) acceptere jeres bidrag hidtil.

Kampagnen fortsætter indtil vi når målet på 2.000 kvm., som den nye bygning kommer til at bestå af.

Donationer modtages på følgende måder:
- MobilePay nr. 86321
- Nordea: 2277 - 62 75 50 69 21
- Personligt fremmøde i MKC.


Spred budskabet, så flere får mulighed for at bidrage til projektet.
Kommunikationsudvalget

 

_____________________________________________________
MKC´s byggeprojekt - løbende statusopdatering
Status pr. januar 2016

Arkitekten og ingeniøren på projektet er nu ved at have de endelige tegninger på plads, så vi kan tage næste skridt i projektet. Bestyrelsen har fået fremlagt tegningerne, men bad om at få foretaget nogle justeringer. Processen har taget længere end vi havde regnet med og håbet på, men vi er blevet lovet færdige tegninger, så vi i februar kan præsentere tegningerne for Albertslund Kommune med anmodning om opstart af projektet.

Så snart det er på plads, forventer vi at påbegynde etape 1 af projektet. Denne etape består af udgravning og etablering af kælder i den bageste del af bygningen samt etablering af søjler til at bære etage adskillelsen, så vi får opdelt hele bygningen i to etager. Vores primære fokus i den første etape bliver at få færdiggjort badfaciliteter samt moske-delen.

I etape 2 vil vi fokusere på indretningen af 1. sal. Der er ikke sat dato på denne etape, men vi vurderer det løbende under hensynstagen til fremdriften på etape 1, som er den vigtigste for os.

Status på indsamlingskampagnen:
Der er nu købt næsten 500 kvm, svarende til ca. kr. 1.500.000. Vi takker alle for opbakningen og må Allah (swt) acceptere jeres bidrag hidtil.

Kampagnen fortsætter indtil vi når målet på 2.000 kvm., som den nye bygning kommer til at bestå af.

Donationer modtages på følgende måder:
- MobilePay nr. 86321
- Overførsel til Fælleskassen: 8411 - 4113912
- Personligt fremmøde i MKC.


Spred budskabet, så flere får mulighed for at bidrage til projektet.
Kommunikationsudvalget
_____________________________________________________

MKC´s byggeprojekt - løbende statusopdatering
Status pr. september/oktober 2015

Hermed en statusopdatering på indsamlingskampagnen.
Der er nu købt 430 kvm, svarende til kr. 1.290.000. Vi takker alle for opbakningen og må Allah (swt) acceptere jeres bidrag hidtil.

Kampagnen fortsætter indtil vi når målet på 2.000 kvm., som den nye bygning kommer til at bestå af.

Donationer modtages på følgende måder:
- MobilePay nr. 86321
- Nordea: 2277 - 62 75 50 69 21
- Personligt fremmøde i MKC.


Spred budskabet, så flere får mulighed for at bidrage til projektet.
Kommunikationsudvalget

_____________________________________________________

MKC´s byggeprojekt - løbende statusopdatering
Status pr. august 2015

Hermed en statusopdatering på indsamlingskampagnen, som vi skød igang d. 10. ramadan / d. 27. juni.
Der er nu købt 379 kvm, svarende til kr. 1.137.000. Vi takker alle for opbakningen og må Allah (swt) acceptere jeres bidrag hidtil.

Kampagnen fortsætter indtil vi når målet på 2.000 kvm., som den nye bygning kommer til at bestå af.

Donationer modtages på følgende måder:
- MobilePay nr. 86321
- Nordea: 2277 - 62 75 50 69 21
- Personligt fremmøde i MKC.


Spred budskabet, så flere får mulighed for at bidrage til projektet.
Kommunikationsudvalget

_____________________________________________________

MKC´s byggeprojekt - løbende statusopdatering
Status pr. juni 2015

Som skrevet i maj-statusopdateringen, så har vi ventet på en godkendelse af ændringerne til den gældende lokalplan. Ændringerne har været under behandling i en række kommunale udvalg og efter 8 ugers høring i lokalområdet kan vi nu med stor glæde meddele, at ændringerne nu er endelig godkendt.

Med andre ord: nu har vi en lokalplan i hånden der siger, at på netop vores adresse har vi mulighed for at have et kulturhus – det er et kæmpe stort skridt og en stor lettelse. Så tillykke til os alle.

Vores arkitekt er ved at omtegne projektet. I stedet for at rive ned og bygge et nyt kulturhus, vil vi beholde den nuværende bygning og indrette os her. Vi vil opdele bygningen i to fulde etager, så vi tilsammen får lidt over 2.000 kvm. til rådighed. Sammenlignet med vores tidligere projekt om nedrivning og etablering af en ny bygning til ca. 80 mill., så kan dette projekt realiseres for omkring 8-12 mill. - alt afhængig af vores ambitionsniveau. 

Årsagen til, at vi beholder den eksisterende bygning frem for at rive ned og bygge nyt er bl.a., at den nye lokalplan sætter nogle væsentlige begrænsninger ift. hvordan et nyt kulturhus kan se ud. Med disse begrænsninger vil vi alligevel være nødsaget til at tegne projektet om. Vi har derfor vurderet, at den bedste løsning er, at vi beholder den eksisterende bygning.

Vi vil løbende vurdere, hvornår vi igangsætter renoveringsarbejdet. Dog påtænker vi at starte op selvom vi ikke har samlet det fulde beløb, og så vil indsamlingen fortsætte parrallet med at byggeriet kører.

Derfor kære brødre & søstre
– det er NU og i de kommende måneder vi alle skal stå sammen for at løfte opgaven. Vi har behov for al den støtte, opbakning og opmærksomhed vi kan få – og naturligvis alle de donationer vi kan få.

Under dagens taraweh-bøn (lørdag d. 27. juni) vil vi orientere om situationen og samtidig vil vi indlede en omfattende donations- og indsamlingskampagne i MKC. Herudover vil vi komme ud til flest mulige muslimske foreninger/organisationer i DK.

Der er opstillet en bod ved indgangen til MKC, og der vil dagligt være en ansvarlig til stede for at tage imod donationer.

Donationer modtages på følgende måder:
- MobilePay nr. 86321
- Nordea: 2277 - 62 75 50 69 21
- Personligt fremmøde i MKC.

Vi har valgt at tilbyde alle interesserede at købe/finansiere én eller flere kvadratmetre i den nye brygning. Én kvadratmeter er fastsat til 3.000 kr. Men alle slags donationer er naturligvis velkomne.
  


Spred nyheden, så flere får mulighed for at bidrage til projektet.
Kommunikationsudvalget

_____________________________________________________
MKC´s byggeprojekt - løbende statusopdatering
Status pr. maj 2015


På Generalforsamling 2014 gav bestyrelsen en status på vores planer om etablering af et nyt kulturhus på Djursvang 4.

Meldingen på generalforsamlingen var, at vi havde fået de fornødne tilladelser, og at der blot udstod de sidste formalia inden vi var i mål med alt det administrative omkring byggeriet. Alle undersøgelser, som man krævede af os inden et egentligt byggeri kunne starte op var således også gennemført og betalt for.

MKC valgte at indkalde til et indformationsmøde d. 25. januar 2015, da der i den mellemliggende periode var sket væsentlige ændringer for vores projekt. På informationsmødet fik de fremmødte en orientering om sagen og der var efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål.

Kort resume af orienteringen:
Umiddelbart efter Generalforsamling 2014 skete det uventede. Albertslund Kommune valgte at trække tæppet væk under os ved at meddele, at alle tidligere tilladelser nu var anulleret. Begrundelserne var mange, herunder fejlfortolkning af gældende lokalplan, som ikke længere tillader opførsel af et kulturhus efter kommunens (ændrede) holdning.

Flere måneder senere og efter adskillige møder og skrivelser med kommunens repræsentanter, borgmesteren, arkitekter, advokater, lokalpolitikere og et enkelt folketingsmedlem nåede vi frem til en løsning, hvor kommunen åbnede op for en ændring i lokalplanen, som muliggjorde et kulturhus på Djursvang 4.

Denne ændring af lokalplanen blev godkendt i kommunen og derefter udsendt i høring medio februar 2015. Høringsperioden sluttede d. 17. april og vi afventer nu kommunens respons.

Forventningen er dog, at lokalplanen godkendes, og at den træder i kraft pr. juni 2015. Med denne ændrede lokalplan vil vi stå væsentlig stærkere end vi hidltil har gjort. Med den i hånden vil MKC være ét blandt kun tre matrikler, hvor det er tilladt at drive kulturhus -. i hele Albertslund Kommune.

Tilbage i september 2012, hvor den nugældende lokalplan var i høring, forsøgte bestyrelsen netop at få indføjet i lokalplanen, at MKC kunne etablere et kulturhus på adressen. Dette blev som bekendt afvist da kommunen dengang mente, at vi sagtens kunne have et kulturhus uden at det stod nævnt specifikt i lokalplanen.

Det er altså dét vi nu får opfyldt med den nye lokalplan og det er vi meget lykkelige over.

Siden opdateres så snart der er mere nyt i sagen.

Kommunikationsudvalget


: 
I alt læst: 8080

Salahtider i dag

København d. 22 september Andre byer »  
Fajr: 05:10
Shuruq: 06:53
Dhuhr: 13:04
Asr: 16:16
Maghrib: 19:10
Ishaa: 20:53

Flere artikler »