BREAKING NEWS      *** Fredagsbøn starter kl. 12:45 (vintertid) og kl. 13:45 (sommertid) ***     *** Tilmelding af børn til MKC Arabisk Skole, klik her ***
Mandag 28 november 2022

MKC Arabisk Skole, for børn i alderen 6-14 år

Genelt om MKC Arabisk Skole
Undervisningen er for børn i aldersgruppen 6 til 14 år. Der undervises i det arabiske sprog, tajweed / hifd og islamisk viden. Da der er tale om modersmålsundervisning, er undervisningen primært henvendt til børn af arabisk oprindelse. Eleverne opdeles efter niveau og ikke efter alder.

Undervisningssted:
Undervisningen foregår på MKC-Vestegens skolebygning beliggende:
Djursvang 4
2620 Albertslund. 


Undervisningsdage
Der undervises på forskelige dage afhængigt af hvilket hold man er tilmeldt:
  • Mandage kl. 20:00 - 21:00: Quran tajweed / hifd (QuranLoad)
  • Tirsdage kl. 17:30 - 19:00:  Arabisk, Quran tajweed / hifd (Bayan). 
  • Torsdage kl. 17:30 - 19:00: Arabisk, Quran tajweed / hifd (Bayan).
  • Lørdage kl. 12:00 - 15:00:  Arabisk, Quran tajweed / hifd.
  • Søndage kl. 10:00 - 12:00:  Islamisk Viden (basal viden for børn).
  • Søndage kl. 12:00 - 15:00:  Arabisk, Quran tajweed / hifd.
Fridage:
Skolen følger fridagene i Albertslunds Kommunes folkeskoler.

Undervisere:
Underviserne i MKC Arabisk Skole er erfarne undervisere, som bidrager med deres tid og viden på frivillig basis.Vi er altid på udkig efter flere dygtige undervisere, så henvis gerne, hvis du kender nogle som brænder for at undervise børn

Kontingent:
Undervisning og administration ydes af frivillige medlemmer i MKC – og primært til medlemmers børn. For at sidestille medlemmer og ikke-medlemmer, skelnes der mellem kontingent for medlemmer og ikke-medlemmer, så det samlede kontingent er ens for alle, uanset medlemskab eller ej.
  • Skolekontingentet udgør 150 kr. pr. måned (pr. elev).
  • Et MKC-medlemskab koster 150 kr.. Læs her om MKC Medlemskab her.
Benyt venlist følgende bankkonto til indbetaling af kontingent: 
Nordea: 2277 - 6275 506 921.
MobilePay 86321 kan også anvendes.

Retningslinjer:
Baseret på tidligere års erfaringer, har undervisningsudvalget vedtaget følgende regelsæt, som skal følges for at være elev på skolen:

§ 1   Forældre skal ved elevens fravær meddele dette til skolen senest på undervisningsdagen før opstart af undervisningen. Fravær meddeles ved at sende en besked i Whattsapp-gruppen, som man bliver tilmeldt ved skolestart. Fravær i tre undervisningsdage uden begrundet afbud, betragtes som udmeldelse af skolen. Eventuel forudbetalt kontingent refunderes ikke.

§ 2   Eleven skal holde et tilfredsstillende niveau for fremmøde. Fremmødet skal holdes på minimum 75% over en tre-måneders periode. Fremmøde under 75% medfører, at forældrene sammen med eleven bliver indkaldt til en samtale om det videre forløb.

§ 3
   Eleven skal være i klasselokalet på tidspunktet for undervisningsstart. Fremmøde senere end 30 minutter efter undervisningsstart betragtes som fravær uden grund, medmindre andet er aftalt med underviseren.

§ 4
   Eleven skal følge underviserens anvisninger i undervisningstiden, for at opretholde ro og orden i klassen. Ved gentagne forstyrrelser i klassen, vil eleven blive sendt hjem og bedt om at møde op med en forælder på næste undervisningsdag.

§ 5
   Skolekontingentet skal betales senest d. 5. i måneden. Manglende kontingent i tre måneder, betragtes som udmeldelse af skolen.


Tilmelding:

Opskrivning sker ved udfyldelse af en tilmeldingsblanket eller ved henvendelse i MKC. Blanketten skal sendes til / afleveres i MKC i underskrevet stand (læg blanketten i en af pengekasserne, i tilfælde af der ikke er nogen til at tage imod). 

Vi gør opmærksom på, at det ikke er muligt at deltage i undervisningen uden forudgående tilmelding. Venligst respektér dette.

Undervisningsudvalget


Salahtider i dag

København d. 28 november Andre byer »  
Fajr: 06:15
Shuruq: 08:08
Dhuhr: 11:59
Asr: 13:29
Maghrib: 15:46
Ishaa: 17:39

Flere artikler »